Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Księga przychodów i rozchodów

  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT),
  • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
  • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS.