Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Biuro Rachunkowo-Usługowe

Maria Stoltman

ul. T.Kościuszki 26c

64-761 Krzyż Wlkp.

tel. +48 50 623 91 65

biuro@brukrzyz.pl

NIP  763 103 41 99
REGON 570882381

Godziny pracy

poniedziałek - piątek: 9.00-17.00

dodatkowe terminy - wg uzgodnienia.


 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowo-Usługowe Maria Stoltman, ul. T. Kościuszki 26c, 64-761 Krzyż Wielkopolski

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym Biuro w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,

4. w zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody,

5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

6. podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od realizacji umowy,

7. administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom
w państwach  trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

8. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.