Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Organizacje pożytku publicznego

  • dokumentacja Stowarzyszeń, Fundacji, Klubów Sportowych, LZS, Spółdzielni Socjalnych,

  • opracowanie zasad rachunkowości oraz planów kont,

  • pomoc  w przygotowaniu ofert i sporządzaniusprawozdań,

  • księgowość i rozliczenia wobec ZUS i Urzędu Skarbowego