Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Uprawnienia i odpowiedzialność

Świadczę usługi księgowe w oparciu o wydany przez Ministra Finansów Certyfikat Księgowy Nr 30358/2008 uprawniający
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiadam długoletnie doświadczenie w zakresie księgowości, płac, ZUS, podatku dochodowego, podatku VAT.

Na podstawie art. 76h ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.  Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) posiadam obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w PZU.