Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Kadry i płace

  • pomoc w wyborze formy zatrudnienia pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników i innych świadczeń ze stosunku pracy,prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie i rozliczanie list płac,
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
  • wyliczenie zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i innych podmiotów, sporządzanie przelewów,
  • sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach pracowników (PIT – 11, PIT – 4R),